Vigtig juridisk information

Disse oplysninger udgør ikke en finansiel analyse, men derimod en produktannoncering. Det opfylder således ikke de lovmæssige krav for at sikre upartiskheden af den økonomiske analyse og er ikke underlagt handelsforbud inden offentliggørelsen af en finansiel analyse.

For detaljerede oplysninger, især hvad angår strukturen og risiciene forbundet med en investering i de afledte finansielle instrumenter, bør potentielle investorer læse basisprospektet, som er tilgængeligt sammen med de endelige vilkår og ethvert supplement til basisprospektet i elektronisk form på udstederens hjemmeside: http://certificates.vontobel.com. Derudover er basisprospektet, eventuelle tillæg til basisprospektet og de endelige vilkår vederlagsfrit tilgængelige ved henvendelse til udstederens hjemsted: Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland.

Investorer bør overveje de gældende salgsrestriktioner.   

Virksomheder i Vontobel-koncernen kan direkte eller indirekte betale provisioner i varierende beløb til tredjeparter (f.eks. mæglere) i forbindelse med det offentlige tilbud og fordelingen af de afledte finansielle instrumenter. Yderligere information er på forespørgsel tilgængelig fra din distributionspartner.

Uden tilladelse må denne produktannonce ikke gengives eller viderefordeles.