Simulator for Bull og Bear-certifikater – lær, hvordan Bull og Bear-certifikater fungerer

Med Vontobels simuleringsværktøj kan investorer nu på en nem måde lære, hvordan Bull og Bear-certifikater fungerer i interaktive eksempler, og se det forventede resultat baseret på markedsforventninger.

Hvad er dine markedsforventninger for den referenceværdi, du foretrækker?

Referenceinstrument vil
i et
kursudsvingsmiljø i de næste
dage.
"Du kan ændre referenceværdien med træk og slip!"X
Total lossX
Barrierevent at XX
Bull & Bear Certifikat med gearing
kunne, under realisering af markedsforventning, nå en performance på X% efter X dage.

Egenskaber for Bull og Bear-certifikater

Udsigter

 • Optimal anvendelse af stabile (positive eller negative) kursudviklinger.
 • Konstant gearing (faktor) over løbetiden.
 • Nem adgang til et bredt spektrum af referenceværdier.
 • Ingen løbetidsbegrænsning (open end).
 • Volatilitet påvirker ikke prissætningen af Bull og Bear-certifikater.
 • Ingen knockout: Den indbyggede tærskelværdi, som muliggør en justering af det underliggende indeks, kan reducere tab og forsinke et eventuelt totalt tab.
 • Transparent og forståelig struktur takket være det underliggende faktorindeks.

Risici

 • Gearingen fungerer i begge retninger.
 • Også selvom kursen udvikler sig helt imod markedsforventningerne i en ugunstig retning.
 • Selv tab vokser uforholdsmæssigt.
 • Et omfattende kapitaltab op til et totalt tab af kapitalen er muligt.
 • I tilfælde af, at tærskelværdien nås, og der sker en justering af det tilhørende underliggende indeks, falder prisen til en lavere værdi. Dette kan sammenlignes med en umiddelbar realisering af tabet.
 • Investorer bærer valutarisikoen: Hvis certifikatet er noteret i en anden valuta end faktorindeksets valuta, kan performance for faktorindekset være forskelligt fra udførelsen af faktorcertifikatet til fordel for eller på bekostning af investorerne.
 • Investeringen genererer ingen løbende indtægter, f.eks. udbytte eller rente.
 • Investorerne bærer risikoen for at miste pengene på grund af insolvens hos udstederen (emittentrisiko).