Vontobel Bull & Bear-certifikater

 

Investering med konstant gearing

Bull og Bear-certifikater tilbyder en nem og effektiv metode til at tjene på rolige prisudviklinger, uanset om de er opadgående eller nedadgående. Det gør de ved at udnytte den daglige prisperformance for et referenceinstrument, f.eks. en aktie eller et indeks. Det giver investorerne mulighed for at deltage uforholdsmæssigt i referenceinstrumentets performance. Gearingen – forbliver konstant, og derfor svarer investeringen til en geninvestering på daglig basis.

Produktsøgning      VONTOBEL INDEKSPORTAL     Brochure   
Vurderingspris og -tidspunkt          MATRIX       Simulator

Bemærk, at Bull og Bear-certifikater ikke leverer nogen løbende indkomst som f.eks. rente eller udbytte. Disse produkter er ikke kapitalbeskyttede. Investorerne bærer risikoen for udstedermisligholdelse (udstederrisiko). 

 

Kendetegn for Bull og Bear-certifikater

  • Handel med stærke markedstendenser og momentumdrevne markedsfaser
  • Transparent finansielt instrument grundet gearingsindekset og den dedikerede indeksportal
  • Certifikater henviser til et gearingsindeks, som replikerer det respektive underliggende aktiv med en konstant gearing
  • Gearingsindekset viser handelsværdien af de underliggende aktiver

 

Risici for Bull og Bear-certifikater

  • Sideløbende markeder uden stærke tendenser kan generere betydelige tab for investorer
  • Prisen på certifikater kan variere betydeligt fra egenværdien, når der er uro på markedet, samt i markedsfaser med markant højere volatilitet og/eller faser med lav likviditet
  • Ustabile markeder, gap-risici samt likviditetsrisici kan føre til en øget risikomargen i certifikatet. Dette er en nødvendig forholdsregel for market makeren for at denne kan håndtere sine risikopositioner.
  • Derudover kan market makeren udvide forskellen mellem købs- og salgskurs af hensyn til risikohåndteringen