Investering i kunstig intelligens på den lette måde

Investering i kunstig intelligens på den lette måde

13. april 2021 fra Invested.dkLæsetid: 7 minutter

Kunstig intelligens (Artificial intelligence, AI) er ikke længere forbeholdt mørke science fiction film og tågede fremtidsudsigter. Kunstig intelligens er virkelighed i dag og anvendes mange steder uden man nødvendigvis tænker så meget over det. Nære eksempler er f.eks. Alexa og Google Assistant, som er populære teknologier, der er baseret på kunstig intelligens. Andre eksempler er kombinationen af cloud computing og billig opbevaring i skyen, som gør, at maskiner og algoritmer allerede i dag er i stand til at evaluere store datamængder, identificere mønstre og dernæst sørge for helt automatisk at tage de rigtige og bedste beslutninger, ofte bedre end mennesker. Teslas Autopilot, om end stadig under udvikling, er et godt eksempel på resultatet af kunstig intelligens, som især er baseret på behandling af store datamængder.

Fremadrettet vil kunstig intelligens kunne tage fat i alle aspekter af vores liv og medføre varige og væsentlige ændringer. Konsekvenserne bliver formentlig mere omfattende end de ændringer, vi har oplevet hidtil med smartphones og pc’er. Kunstig intelligens er meget mere end “blot” nogle smarte algoritmer. Det åbner op for en verden af nye teknologier og maskiner. For de virksomheder, som formår at gribe mulighederne, vil det have et kæmpe potentiale for forbedring  af produkter og tjenester.

Der findes mange aktier, som gør sig inden for kunstig intelligens i mange forskellige afskygninger. En let måde at investere indenfor dette spændende tema vil være på én gang at købe sig til en 1:1 eksponering i et indeks af forskellige aktier, som netop opererer inden for kunstig intelligens. Det kan for eksempel gøres ved at købe et såkaldt tracker certifikat, som afspejler et indeks af aktier inden for området. Det schweiziske investeringshus Vontobel lancerede i oktober 2020 et sådant AI-certifikat, som afspejler udviklingen 1:1 i Artifical Intelligence Index, som beregnes af Solactive AG. Dette indeks består af 14-20 udvalgte aktier, som alle opfylder de opsatte kriterier for markedsværdi, branchespecifikation mv. Læs mere om indeksets sammensætning nedenfor.

Man skal være opmærksom på, at certifikater i almindelighed klassificeres af Finanstilsynet som komplekse instrumenter, som ikke er egnede for alle investorer. I modsætning til de fleste bull og bear certifikater indeholder Vontobels tracker certifikater dog ikke gearing, hvilket medfører, at instrumentet nærmere kan sammenlignes med andre indekstrackere såsom indeksfonde (ETF´er f.eks.), jf. nedenfor, hvor certifikatets juridiske struktur beskrives nærmere.

Hvorfor investere i kunstig intelligens via et certifikat?

At investere i et AI orienteret tracker certifikat er en let måde at købe sig ind i kunstig intelligens temaet uden at skulle investere direkte i udvalgte enkeltaktier, som måske eller måske ikke, vil outperforme over tid. Det vil både være tidskrævende og forbundet med omkostninger, hvis man skal købe sig ind i en række af disse aktier med mindre positioner. Ved at købe sig ind i et AI-certifikat sparer man dels handelsomkostningerne ved at skulle købe mange aktier, men man opnår også let at få spredt sin risiko. Dog har man naturligvis stadig den overordnede sektorrisiko, men man er mere sikker på også at få del i sektorens vindere over tid. Det må i øvrigt anbefales ikke at placere for stor en andel af ens samlede investeringer i en så smal sektor som dette.

Hvad investerer man i?

Som nævnt er AI-certifikatets underliggende indeks “The Solactive Artificial Intelligence Performance-Index“, som beregnes af Solactive AG. Det er alene selskaber med væsentlig omsætning/udvikling inden for kunstig intelligens, som er med i indekset. De enkelte aktier behøver ikke nødvendigvis alene være baseret på kunstig intelligens, men en vis andel af den bagvedliggende virksomhed skal agere inden for området. Indekset rebalanceres 2 gange årligt i september og marts måned. De helt præcise kriterier for indekset kan findes her.

Når man investerer i certifikatet eksponeres man for nærværende mod i alt 20 forskellige aktier, som alle gør sig inden for kunstig intelligens. Af nedenstående tabel ses den aktuelle sammensætning og vægten af de enkelte aktier, som man eksponeres mod ved investering i certifikatet. 

De tre største positioner udgør hver især ca. 7%, så porteføljen er ikke så afhængig af udviklingen i få aktier. To af de tre største positioner er de to kinesiske social media platforme JOYY Inc. og Weibo Corp., som begge udvikler kunstig intelligens og handles på Nasdaq i form af ADR-beviser. Disse to aktier er det seneste år steget hhv. 100% og 30%.

ASML Holding er en større hollandsk virksomhed, som er verdensførende producent af fotolitografisystemer, der anvendes til fremstilling af halvledere. ASML er det seneste år steget 63%, handles på Euronext Amsterdam og har i dag en markedsværdi på knap 250 mia. USD.

Den fjerde største position på ca. 6% kræver ikke den store præsentation, idet der er tale om amerikanske Alphabet, som er moderselskab for Google og andre selskaber. Udover den kendte Google Assistant arbejder koncernen bl.a. med selvkørende biler og meget andet inden for kunstig intelligens. Det seneste år er aktien steget ca. 38% og er i dag en af verdens mest værdifulde aktier.

Man skal være opmærksom på, at ca. to tredjedee af indekset er amerikanske aktier, mens knap en fjerdedel er kinesiske. Omtrent 90% af aktierne handles i USD, hvorfor man overvejende vil være eksponeret mod USD. De resterende 10% udgøres af EUR.

Omkostninger

Man betaler 1,2% i årlige omkostninger i form af et management fee, som beregnes og betales dagligt på samme måde som ved investering i en ETF. Disse omkostninger må siges at være noget højere end man typisk betaler ved indeksinvestering i hvert fald i de lidt bredere indeks. Det er dog ikke ualmindeligt, at omkostningerne i smallere indeks er højere. Det er i den forbindelse også værd at bemærke, at certifikatet ikke er gearet, hvilket mange certifikater ellers er. Det betyder, at certifikatet ikke løbende belastes af finansieringsomkostninger.

Udover de årlige omkostninger vil man skulle betale almindelig kurtage ved køb og salg ligesom man ved handel vil skulle acceptere et vist spread, da certifikatet er børsnoteret.

Selve certifikatet er udstedt i danske kroner, hvorfor man ikke behøver at foretage veksling til fremmed valuta ved køb og salg.

Man kan på dansk læse certifikatets centrale investor dokumentation (Key Information Document – KID) her, hvor information om de løbende omkostninger og betingelser er tilgængelig.

Certifikatets juridiske struktur

Tracker certifikater hos Vontobel indeholder i modsætning til de fleste bull og bear certifikater ikke gearing. Certifikatet er “open-ended”, hvilket betyder, at der ikke er fastsat en nærmere udløbsdato. Vontobel kan dog vælge at indløse certifikatet med forudgående besked om dette. Certifikatet handles på en børs, som i Vontobels tilfælde er Nordic Growth Market – Nordic MTF Danmark  i danske kroner. Udover at man løbende vil kunne handle certifikatet i børsens åbningstid sikrer Vontobel, at der løbende stilles priser i certifikatet (market making) således, at man er sikker på at kunne sælge certifikatet igen. Vontobel udsteder certifikatet i Tyskland, og Vontobels børsnoterede holdingselskab baseret i Schweiz er garant. Som investor løber man derfor en risiko på udstederen eller garanten, hvilket i sidste kan betyde, at man helt mister sin investering, hvis Vontobel går konkurs og ikke kan indfri sine forpligtelser i forhold til de udstedte certifikater.

Hvis man gerne vil dykke dybere ned i det fuldstændige prospekt, kan man finde alle certifikatets juridiske dokumenter her. Den juridiske struktur, herunder også de nævnte risici, beskrives også kort på dansk i ovennævnte centrale investor dokumentation (KID).

Hvor kan man handle certifikatet?

Vontobels certifikater er optaget til handel på NGM (Nordic Growth Market), hvor de handles i danske kroner. Man kan bl.a. handle AI-certifikatet og andre Vontobel certifikater hos Nordnet. Man kan på Nordnets handelsplatform finde instrumentet f.eks. ved angive tickernavnet “TRACK ARTINT VON” eller ISIN: “DE000VP9JQJ4” i søgefeltet øverst til højre eller endnu lettere ved at klikke her. Man kan endvidere finde en oversigt over alle Vontobels tracker certifikater hos Nordnet via dette link. Efter man har klikket på linket, kan man under “produkttype” ligeledes søge efter den lange række af gearede bull og bear certifikater, som Vontobel ligeledes udbyder, hvis man er interesseret i disse produkter.

Vil du vide mere?

Vontobel har skrevet en spændende artikel om hvordan kunstig intelligens kan bruges til bekæmpelse af Covid-19, som kan læses her. Og lidt i samme boldgade, kan denne artikel om hvordan kunstig intelligens kan bruges til bl.a. at udvikle designer-drugs, ligeledes anbefales.

Er man interesseret i Vontobels øvrige tracker certifikater, kan man finde en oversigt over disse her. Man kan for eksempel investere i ugearede certifikater baseret på populære temaer og megatrends såsom hydrogen-aktier (læs vores artikel om dette certifikat her), cyber security og forskellige kryptovalutaer.

Det er endvidere muligt at læse mere om Vontobels samlede udbud af certifikater her.

Vontobel har ligeledes udarbejdet en brochure, der beskriver hvordan bull- og bear certifikater fungerer, og som på dansk kan downloades i pdf her.

Afslutningsvist kan det anbefales, at man skriver sig op til Vontobels Blog Newsletter, hvor man helt gratis får tilsendt investeringsideer og indspark om aktuelle investeringsområder. Det er en god og let måde at holde sig orienteret om, hvad der helt aktuelt rører sig på markederne. Man kan skrive sig op her og samme sted læse om tidligere investeringstemaer mv.

Vigtig meddelelse
Denne information er hverken investeringsrådgivning eller en anbefaling om investering eller investeringsstrategi, men annoncering. Den fuldstændige information om værdipapirerne, særligt strukturen og de risici, der er forbundet med en investering, er beskrevet i basisprospektet samt i eventuelle tillæg og i de endelige betingelser.

Potentielle investorer bør læse disse dokumenter, før de træffer en beslutning om investering. Dokumenterne og dokumentet med central information udgives på udstederens hjemmeside, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland, på prospectus.vontobel.com, og de kan hentes gratis fra udstederen. Godkendelsen af prospektet skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.

Værdipapirerne er produkter, der ikke er simple, og som kan være vanskelige at forstå. Denne information inkluderer eller vedrører tal fra tidligere resultater. Tidligere resultater udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Important Notice

This information is neither an investment advice nor an investment or investment strategy recommendation, but advertisement. The complete information on the securities, in particular the structure and risks associated with an investment, are described in the base prospectus, together with any supplements, as well as the final terms . It is recommended that potential investors read these documents before making any investment decision. The documents and the key information document are published on the website of the issuer, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, on prospectus.vontobel.com and are available from the issuer free of charge. The approval of the prospectus should not be understood as an endorsement of the securities. The securities are products that are not simple and may be difficult to understand. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

26-01-2022 06:46:30

 

Skriv en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriske felter skal udfyldes